MVC Localization

Localization işlemi projemizde birden çok dile ihtiyaç duyduğumuzda kullanacağımız bir yapıdır. Örneğin bir web sitesi tasarlıyoruz ve Türkçe,İngilizce ve Fransızca olmak üzere 3 adet dil desteğinin olması gerekiyor. Bunu MVC de nasıl yapacağımızı bir örnek ile incelemeyelim. Öncelikle yeni bir proje oluşturalım   Bu işlemlerden sonra boş bir proje oluşturulmuş olacak. Controllers klasörüne sağ tıklayarak…

Read more MVC Localization

MVC Routing Olayları

  Web sayfaları birbirleriyle iletişim halinde olması gereken içerisinde linkler, veri transfer butonları gibi birçok olayı içerisinde barındıran yapılar olduğundan dolayı aralarındaki iletişim ve yönlendirme olayları projelere göre iyi analiz edilerek yapılandırılmalıdır. Hangi butonun hangi sayfaya gideceği, gittiği sayfanın içeriğinin hangi parametrelere göre dolacağı gibi birçok olasılığı tanımlarken dikkat edilmesi gereken şeylerin neler olacağı gibi…

Read more MVC Routing Olayları

Android JSON Post

Android ile bir web servisine json ile post işlemi yapmamız gerektiğinde aşağıdaki şekilde yapabiliriz. new Thread(new Runnable() { public void run() { try { JSONObject json = new JSONObject(); json.put(“TableId”, String.valueOf(Datas.TableId)); json.put(“MenuItemId”, String.valueOf(Datas.Carts.get(0).Id)); json.put(“Quantity”, String.valueOf(1)); json.put(“IsGift”, false); json.put(“CreatingUserId”, String.valueOf(1)); String Url = “http://localhost:1107/api/test/CreateOrder”; HttpOperations.SendHttpPost(Url, json); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }).start(); Bu…

Read more Android JSON Post

C# Recursive Method

Recursive metodları iç içe sorgu yapmamız gerektiğinde kullanmaktayız. Aşağıdaki örnekte textbox1 ‘e girilen sayının toplanları alınıyor ve çıkan sonuç 10 ‘dan büyükse çıkan sonuç tekrar toplanıyor ve sonuç 10 ‘dan küçük bir rakam olana kadar dönmeye devam ediyor. Örneğin textbox1 ‘e 156879 girersek 1+5+6+8+7+9=36 ….. 3+6=9 yani textbox2 ye 9 rakamını yazacak namespace WindowsFormsApplication1 {…

Read more C# Recursive Method

MVC WebApi

  Wep Api’yi ilk bakışta web servisleri gibi düşünebiliriz. Web servisleri uygulamalarımızın dış uygulamalar tarafından kullanılabilen metotlarıdır. Örneğin bir e-ticaret uygulaması geliştirdiğimizi varsayalım ve sitemizdeki ürünlerin diğer siteler tarafından (bayilerimiz) kullanılması gerektiği bir senaryo ile karşı karşıya olalım. Böyle bir senaryoda diğer sitelerin ürünlerimize ulaşmaları için veritabanımızı onlara açmak istemeyiz. İşte burada yardımımıza web servisleri…

Read more MVC WebApi

MVC Model Yapısı ve Code First Development

  Model katmanı projelerimizde veritabanı ile iletişime geçen katmandır. Bazı senaryolarda direk veritabanı olarak bile düşünülebilir. Bu katmanı anlatmaya bir örnekle devam edelim. Bu senaryoda code first development mimarisini kullanacağız. Peki nedir bu code first development? Sql server management yada herhangi bir araç kullanmadan model katmanımızda tanımladığımız nesneler ile veritabanımızı kod tarafından kontrol edeceğiz. Tablolarımızı,…

Read more MVC Model Yapısı ve Code First Development

Android ile Slider Animasyon Örneği

Bu örneğimizde 2 activity ‘den oluşan bir slider örneği yapacağız. res/anim/lefttoright.xml <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <set xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” android:shareInterpolator=”false” > <translate android:duration=”700″ android:fromXDelta=”-100%” android:fromYDelta=”0%” android:toXDelta=”0%” android:toYDelta=”0%” /> </set> res/anim/righttoleft.xml <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <set xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” android:shareInterpolator=”false” > <translate android:duration=”700″ android:fromXDelta=”0%” android:fromYDelta=”0%” android:toXDelta=”100%” android:toYDelta=”0%” /> </set> res/layout/activity_main.xml <LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools” android:layout_width=”fill_parent” android:layout_height=”fill_parent” android:orientation=”vertical” > <TextView android:id=”@+id/textView1″ android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:padding=”@dimen/padding_medium”…

Read more Android ile Slider Animasyon Örneği